Logical Cloud Portal

Przewodnik dla użytkownika


Wstęp

Celem niniejszego podręcznika jest zilustrowanie systemu informatycznego opartego na chmurze. System ten jest stworzony przez międzynarodowy projekt LOGICAL. Zasadniczym celem jest dostosowanie dostawcy usług logistycznych dla małego i średniego przedsiębiorstwa, aby zwiększyć jego wydajność i skorzystać z systemu informatycznego opartego na chmurze.

Strona internetowa systemu: https://logicalcloud.wifa.uni-leipzig.de/portal

Na tym ekranie, użytkownicy mogą zalogować się do systemu LOGICAL używając własnej nazwy użytkownika i hasła.

Po zalogowaniu można zobaczyć mapę partnera i dostępne usługi.

After press the Home button, this screen will still appear.
In the upper left corner of the language selection. In the upper right corner of the logged in user can see, and here you can log off and change your password.